Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2007

Pavarotti & Bono

Το miserere.

Δεν υπάρχουν σχόλια: